ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia publiczne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze realizowane są w trzech różnych trybach:

  • Przetarg nieograniczony
  • Zapytania o cenę
  • z wolnej ręki