Zmiany w OPS

  

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze” od 1 czerwca 2018 roku zmieniła się struktura organizacyjna Naszej placówki. W  skład Ośrodka wchodzą następujące działy:

Dział Administracyjno-księgowy w skład którego wchodzą stanowiska:

  • Kierownik
  • Główna Księgowa

Dział pomocy środowiskowej ze stanowiskami:

  • stanowisko ds. pierwszego kontaktu
  • stanowisko ds pracy socjalnej
  • stanowisko ds świadczeń przyznanych decyzją
  • zespół ds usług w skład którego wchodzi pracownik socjalny, asystent rodziny, opiekunki

Dział świadczeń wychowawczych w skład którego wchodzi referent ds świadczeń wychowawczych