Gdzie i jak złożyć wniosek?

W Gminie Zator wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wniosek można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze ul. Leszka Palimąki 2, 32-640 Zator, nadać pocztą tradycyjną lub elektronicznie:

►  portal Empatia

►  PUE ZUS

► systemy bankowości internetowej

Uwaga przy składaniu wniosku drogą elektroniczną, jako organ właściwy, należy wybrać MGOPS ZATOR.