OGŁOSZENIE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – WZNOWIONY NABÓR 1 MIEJSCE

  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Do zadań Asystenta należeć będzie pomoc w :

 • wyjściu i powrocie oraz/ lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówka oświatowa i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp./
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy itp. )
 • stała współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka,
 • niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o pojawiających się problemach przy wykonywaniu usług
 • rzetelne, sumienne i terminowe załatwianie spraw związanych z realizacją zakresu usług asystenta,
 • zachowanie pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał w trakcie wykonywania usługi, a w szczególności: nie ujawnianie osobom trzecim danych personalnych osób dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej. Powyższe kwestie  mogą być tematem rozmów wyłącznie z Kierownikiem Ośrodka, pracownikami socjalnymi, lekarzami oraz innymi służbami w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • zachowanie profesjonalizmu w wykonywaniu usługi asystenta stanowiących przedmiot zlecenia,
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Wymagania:

 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

LUB

 • Posiadanie przynajmniej 6 miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

LUB

 • Osoby wskazane przez uczestnika programu.

Ofertujemy:

Praca na umowę zlecenie w ilości nie przekraczającej 60 godzin miesięcznie.

 

Kierownik OPS Zator

                                                                                                  Anna Koczurkiewicz