Rejony Opiekuńcze

Zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zatorze pracownicy socjalni pracują w 4 Rejonach Opiekuńczych. Każdemu Rejonowi przypisany jest konkretny obszar gminy.

specjalista pracy socjalnej Gabriela Gębczyk Gołda

 

specjalista pracy socjalnej Wiesława Szarek

 

specjalista pracy socjalnej Katarzyna Wyrobiec

 

pracownik socjalny Marcin Cybuch