Prawo do sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych – wniosek