Wigilia 2018

      Brak komentarzy do Wigilia 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze 18 grudnia br. po raz 21 zorganizował Wieczerzę Wigilijną dla osób starszych, samotnych. Spotkanie odbyło się w Regionalnym Ośrodku Kultury. W uroczystości wzięło udział ponad 100 osób z terenu miasta i gminy Zator. Kierownik OPS w Zatorze Pani Anna Koczurkiewicz powitała wszystkich i złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku…. Read more »

Pomoc żywnościowa

      Brak komentarzy do Pomoc żywnościowa

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny… Read more »

Małopolska niania

      Brak komentarzy do Małopolska niania

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia… Read more »

„Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.”

      Brak komentarzy do „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.”

Projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących… Read more »

„Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa. Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy,… Read more »

Projekt „Jak nie my to kto”

      Brak komentarzy do Projekt „Jak nie my to kto”

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. Bo jak nie my to kto II Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Bo jak nie my to kto II. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r. Jeśli chcesz: Znaleźć pracę/nauczyć się… Read more »

Usługi sąsiedzkie

      Brak komentarzy do Usługi sąsiedzkie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze od sierpnia 2018 roku przystąpił do świadczenia pomocy w formie usług sąsiedzkich w ramach projektu: Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne. Realizatorem projektu jest Fundacja FLEXI MIND. Projekt finansowany jest przez MRPiPS w Warszawie, w ramach ASOS. Projekt adresowany jest do osób starszych ( po 60 roku życia) niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w postaci świadczenia w środowisku… Read more »