Małopolska niania

  

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia… Czytaj więcej »

„Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.”

  

Projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących… Czytaj więcej »

„Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

  

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa. Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy,… Czytaj więcej »

Projekt „Jak nie my to kto”

  

Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn. Bo jak nie my to kto II Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu Bo jak nie my to kto II. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 r. Jeśli chcesz: Znaleźć pracę/nauczyć się… Czytaj więcej »

Usługi sąsiedzkie

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze od sierpnia 2018 roku przystąpił do świadczenia pomocy w formie usług sąsiedzkich w ramach projektu: Usługi sąsiedzkie – usługi skuteczne. Realizatorem projektu jest Fundacja FLEXI MIND. Projekt finansowany jest przez MRPiPS w Warszawie, w ramach ASOS. Projekt adresowany jest do osób starszych ( po 60 roku życia) niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w postaci świadczenia w środowisku… Czytaj więcej »

Zmiany w OPS

  

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze” od 1 czerwca 2018 roku zmieniła się struktura organizacyjna Naszej placówki. W  skład Ośrodka wchodzą następujące działy: Dział Administracyjno-księgowy w skład którego wchodzą stanowiska: Kierownik Główna Księgowa Dział pomocy środowiskowej ze stanowiskami: stanowisko ds. pierwszego kontaktu stanowisko ds pracy socjalnej stanowisko ds świadczeń przyznanych decyzją zespół… Czytaj więcej »

Remont w OPS

  

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze”od lipca 2018 w Ośrodku przeprowadzany jest remont pomieszczeń za utrudnienia przepraszamy

„Dobry Start” 300

  

Program „Dobry Start” polega na przyznaniu rodzicom co roku świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na uczące się dziecko. Świadczenie przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynający rok szkolny w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym rokiem realizacji programu jest rok 2018 r. i obejmie uczniów… Czytaj więcej »

Informacja Koordynacja 500+

  

Informacja w sprawach wniosków koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych. W związku z wdrażaniem nowych zasad współpracy w ramach zadań koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych w zakresie uzyskiwania informacji i możliwości kontaktu telefonicznego i osobistego: Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu nr PESEL można będzie uzyskać informacje o… Czytaj więcej »

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

  

1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu. Dzięki złożeniu wniosku jeszcze w październiku rodziny mogą liczyć na wypłatę świadczenia z wyrównaniem. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo… Czytaj więcej »