Dyżur doradców ZUS w sprawach emerytalnych

  

Dyżur doradców ZUS w sprawach emerytalnych Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września br. (środa) w Urzędzie Miejskim w Zatorze w godzinach od 11:30 do 14:30 zorganizowany zostanie dyżur pracowników i doradców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas dyżuru będzie można otrzymać szczegółowe informacje dotyczące zmian w przepisach emerytalnych, które wejdą w życie w dniu 1 października 2017 r., przywracających wiek emerytalny kobiet –… Czytaj więcej »

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

  

ZMIANY W PROGRAMIE 500+ W związku z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze informuje: W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od: – 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie… Czytaj więcej »

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 programu „Rodzina 500+”

  

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.   Wnioski w formie papierowej a także wnioski elektroniczne  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). W przypadku gdy osoba… Czytaj więcej »

Program Pomocy Dzieciom – Stypendia

  

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i… Czytaj więcej »

INFORMACJA śWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

  

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZATORZE INFORMUJE, ŻE Z POWODU CHOROBY PRACOWNIKA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH SPRAWY ZWIĄZANE Z 500+ SĄ ZAŁATWIANE CODZIENNIE W GODZINACH OD 7.30 DO 11.30 OD 06.03.2017 W GODZINACH OD 8.00.-14.00 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

  

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby… Czytaj więcej »

Informacje statystyczne o programie 500+

  

Dane dotyczące realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 01-04.2016 r. do 31.01.2017 r. Złożone wnioski. 750 Wydane decyzje (w tym decyzje przyznające, odmowne, uchylające, zmieniające). 765 Decyzje przyznające. 693 Liczba dzieci objętych pomocą. 991 – w tym świadczenia przyznane na I dziecko (z kryterium dochodowym). 402 – w tym świadczenia przyznane na II i kolejne… Czytaj więcej »

WIGILIA 2016

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorze Zaprasza na Wieczerzę Wigilijną  która odbędzie się we CZWARTEK 15 grudnia 2015r. W DOMU LUDOWYM W PALCZOWICACH Program Spotkania: godz. 1100 – Spotkanie Wigilijne w Domu Ludowym w Palczowicach poczęstunek program artystyczny drobny upominek dla uczestnika Transport do Palczowic z parkingu przy ośrodku zdrowia o godzinie 10.30